Revize, servis, zprovoznění a zaregulování VZT zařízení

 

Revize

Servis

Součástí dodávek VZT jednotek a ventilátorů je jejich zprovoznění a oživení.
Zaregulování vzduchových výkonů VZT jednotek a ventilátorů, včetně distribučních elementů.

Projekce TZB

Provádíme projekční práce v oblasti vzduchotechniky a klimatizace ve všech stupních projektové dokumentace. Máme zkušenosti s projekcí vzduchotechniky a klimatizace v různých odvětvích lidské činnosti jako například: obchodní centra, kancelářské a administrativní prostory, průmyslové haly, technologická odsávání a v neposlední řadě s projekcí VZT pro rodinné domy.
Projekty zpracováváme v programu AutoCad a opatřujeme autorizačním razítkem.